Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

13:49 / 5 October 2016 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB
Instrument SE0001824004 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 443 360
Antal rösträtter 443 360
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2016-10-04
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 405 543
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 405 543
Andel
 - aktier 4,61 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,61 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,61 % 405 543
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,61 % 405 543
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 405 543
 - andel av rösträtter 4,61 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 405 543
 - andel av rösträtter 4,61 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Gustav Andersson
 - telefon 0850633236
 - mejl gustav.andersson@nordnet.se
 
Kommentar
Nordnet AB genom Nordnet Pensionsförsäkring AB har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående röster och aktier till följd av nettosälj i G5 Entertainment AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/