Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror juli-september 2016

08:35 / 4 October 2016 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2016 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 126 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 31 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2015.

För delårsperioden januari till september 2016 prognosticerar G5 intäkter om cirka 332 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 17 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2015.

Koncernens delårsrapport januari-september 2016 kommer att publiceras den 3 november 2016.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/