Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Valberedning utsedd inför årsstämman 2017 i G5 Entertainment AB (publ)

08:30 / 19 October 2016 G5 Entertainment Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman 2016, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti.

Valberedningen består av följande ledamöter:
  • Christoffer Häggblom (representerar Rite Internet Ventures)
  • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
  • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Riddargatan 18, 114 51 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com.Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2017.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/