Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Bokslutskommuniké 2015

08:35 / 23 February 2016 G5 Entertainment Press release

Oktober - december 2015
  • Koncernens intäkter för perioden var 101,3 (82,2) MSEK, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år
  • Rörelseresultatet för perioden var 8,4 (2,4) MSEK, en ökning med 256 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 2,7 (0,0) MSEK. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 11,1 (2,4) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 9,6 (3,3) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 1,09 (0,37) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 3,1 (-0,3) MSEK
  • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 2,9 miljoner, en ökning med 29 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 103,8 tusen, en ökning med 18 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 34,2 USD, en minskning med 1 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkter från free-to-play spel ökade med 36 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2014 och stod för 91 (82) procent av de totala intäkterna
Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/