Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - mars 2016

08:35 / 9 May 2016 G5 Entertainment Press release

  • Koncernens intäkter för perioden var 101,2 (97,6) MSEK, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet har bolaget startat en process för att återfå innehållen skatt i Japan, vilket påverkat omsättningen positivt med 1,6 (0) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden var 8,9 (4,5) MSEK, en ökning med 98 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades av nedskrivningar på 2,2 (0,0) MSEK. Justerat för nedskrivningar uppgick rörelseresultatet till 11,2 (4,5) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,7 (2,1) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,76 (0,24) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 3,5 (5,0) MSEK
  • För free-to-play-spelen var genomsnittliga Monthly Active Users (MAU) 3,1 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 109,0 tusen, en ökning med 6 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 32,6 USD, en ökning med 3 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkter från Free-to-play spel ökade med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 92 (88) procent av de totala intäkterna

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som G5 Entertainment AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 09 maj 2016 klockan 08:35 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/