Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 bildar team för att undersöka potentialen för VR

08:50 / 16 June 2016 G5 Entertainment Press release

Mobilspelbolaget G5 Entertainment har beslutat bilda ett internt team för att utforska potentialen för utnyttjandet av VR (Virtual Reality) i de spel som bolaget utvecklar. Det kompakta teamet kommer att rapportera direkt till bolagets VD och COO (Chief Operating Officer) och ska fokusera på att identifiera spelupplevelser som tilltalar de kvinnliga spelare som idag utgör G5:s huvudsakliga målgrupp. G5:s team kommer vidare att undersöka möjligheterna att utvidga bolagets erbjudande för att göra det mer lockande för manliga spelare, detta eftersom denna målgrupp är mer benägen att tidigt anamma både VR- och mobil VR-teknik. Givet teamets begränsade storlek och det faktum att marknaden fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede, förväntar sig G5 inte att arbetet sett på kort sikt kommer att medföra vare sig positiv eller negativ resultatutveckling.

­-Spelindustrin är till stor del teknikdriven och tekniken utvecklas snabbt. G5 har varit framgångsrikt tack vare att vi insåg potentialen för mobilspel på ett tidigt stadium, innan de blev mainstream, säger G5:s VD Vlad Suglubov. Samtidigt som vi fortsätter att dra nytta av tillväxten på marknaden för mobilspel, är det viktigt för oss att följa teknikutvecklingen, särskilt som våra partners bland applikationsbutikerna uttalat sitt stöd för mobil VR-teknik. När det gäller ny och banbrytande teknik är den alltid förknippad med både spänning och farhågor och slutresultatet är osäkert. Vi har några mycket intressanta idéer som vi vill försöka driva igenom, men i slutänden är detta att betrakta som ett långsiktigt FoU-projekt som sannolikt inte kommer att påverka vårt resultat inom en nära framtid, forsätter Vlad Suglubov.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/