Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Kommuniké från extra bolagsstämma

11:15 / 11 August 2016 G5 Entertainment Press release

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 11 aug 2016.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander.

Till ny ledamot i styrelsen valdes Chris Carvalho, styrelsen består därigenom av 6 medlemmar. Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016.  

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5 äger ett antal populära spel titlar som Mahjong Journey®, Supermarket Mania® Journey, Farm Life™, Virtual City®, Special Enquiry Detail®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/