Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 har lämnat in en stämningsansökan avseende kontraktsbrott av MyTona LLC

08:35 / 10 January 2017 G5 Entertainment Press release

Åtgärden avser en tvist gällande ett licensavtal mellan parterna, daterat den 2 maj 2012, som avser spelet "The Secret Society". Den fullständiga texten till ansökan finns tillgänglig på kansliet för Orange County Superior Court, dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC. I sin stämningsansökan hävdar G5 att MyTona, avseende spelet "The Secret Society", underlåtit att prestera i enlighet med licensavtalet daterat 2 maj 2012 och felaktigt vägrat förlänga licensavtalet bortom den avtalade första 5-års period som tar slut i november 2017. G5 yrkar skadestånd för utebliven vinst, både historisk och framtida, samt att domstolen ska fastställa motpartens kontraktuella åtaganden samt yrkar annan gottgörelse för skada föranledd av MyTonas avtalsbrott. G5:s stämningsansökan syftar också till att bevaka rättigheter som G5 hävdar att de besitter i förhållande till MyTonas spel "Seeker's Notes", i vilket G5 gör gällande en avtalsenlig rätt enligt licensavtalet att delta ekonomiskt, samt yrkar skadestånd, fastställelse av parternas kontraktuella förhållanden och annan gottgörelse av MyTona.

G5:s VD, Vlad Suglobov, konstaterar att: "G5 och MyTona har haft ett långt och framgångsrikt samarbete där bolagen tillsammans gjort The Secret Society till en stor framgång i sin genre. Trots att vi för tillfället ser bättre framgång och tillväxt i vissa av våra andra spel, fortsätter TSS att vara ett välpresterande spel i vår spelportfölj. Vi bedömer att våra åtgärder är både nödvändiga och berättigade."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/