Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror juli - september 2017

08:30 / 4 October 2017 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden juli till september 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 110 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016.

För delårsperioden januari till september 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 776 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 134 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande period 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Vi kommenterar normalt sett inte valutaförändringar, men det här kvartalet är speciellt. Sedan början av året har kronan stärkts mot USD och JPY, de två valutor som nu står för cirka 70% av bolagets intäkter. Detta påverkade vår tillväxt negativt under det första halvåret men den sekventiella tillväxten i svenska kronor var fortfarande otroligt stark. Under det tredje kvartalet har trenden fortsatt med en kraftig förstärkning av kronan mot USD och JPY. Samtidigt som kronan stärkts under kvartalet har vår sekventiella tillväxt kommit ner mot mer normala nivåer, 6% i USD enligt våra interna intäktsrapporter. Så även om vi ser en hälsosam tillväxt var den inte tillräcklig för att kompensera den starkare kronan i just det här kvartalet, som en följd av detta har den sekventiella tillväxten vänt till negativa siffror, trots en positiv underliggande utveckling."

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017, klockan 08:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/