Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Bokslutskommuniké 2016

07:30 / 23 February 2017 G5 Entertainment Press release

Oktober - december 2016
  • Koncernens intäkter för perioden var 184,8 (101,3) MSEK, en ökning med 82 procent jämfört samma period under 2015
  • Rörelseresultatet för perioden var 7,3 (8,4) MSEK, en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2015
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 (9,6) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 0,89 (1,09) SEK
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 16,2 (3,1) MSEK
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 5,1 miljoner, en ökning med 75 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 175,4 tusen, en ökning med 69 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 37,5 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 95 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 97 (91) procent av de totala intäkterna 
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,75 kronor (0,0) per aktie
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/