Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

MyTona LLC har skickat ett formellt svar och en genstämning mot G5 Entertainment

12:15 / 23 March 2017 G5 Entertainment Press release

G5 har fått ett formellt svar och en genstämning från utvecklaren MyTona LLC, som svar på G5:s stämningsansökan mot MyTona den 9 januari 2017.

Som tidigare kommunicerats avser åtgärden en tvist gällande ett licensavtal mellan parterna, daterat den 2 maj 2012, vilken avser spelet "The Secret Society". Den fullständiga texten till deras svar, såväl som G5:s ursprungliga ansökan, finns tillgänglig på kansliet för Orange County Superior Court, dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC. I sin stämningsansökan hävdar G5 att MyTona, avseende spelet "The Secret Society", underlåtit att prestera i enlighet med licensavtalet daterat 2 maj 2012 och felaktigt vägrat förlänga licensavtalet bortom den avtalade första 5-års period som tar slut i november 2017. G5 yrkar skadestånd för utebliven vinst, både historisk och framtida, samt att domstolen ska fastställa motpartens kontraktuella åtaganden samt yrkar annan gottgörelse för skada föranledd av MyTonas avtalsbrott. G5:s stämningsansökan syftar också till att bevaka rättigheter som G5 hävdar att de besitter i förhållande till MyTonas spel "Seeker's Notes", i vilket G5 gör gällande en avtalsenlig rätt enligt licensavtalet att delta ekonomiskt, samt yrkar skadestånd, fastställelse av parternas kontraktuella förhållanden och annan gottgörelse av MyTona.

I sitt svar och genstämning, förnekar MyTona i allmänhet G5:s påståenden och framställer motkrav för kontraktsbrott, underlåtelse mot en underförstådd garanti avseende ärligt uppsåt och god affärssed (eng. good faith and fair dealing), ett fastställeleseyrkande samt illojal konkurrens. MyTona hävdar att G5 brutit bolagens affärsrelation genom att aktivt främja andra spel inom G5:s portfölj, otillbörligt nyttjande av spelkoncept och källkod, försenade royaltyrapporter, "oförskämd och hotfull" kommunikation, samt att G5 har begått andra handlingar som MyTona menar motiverar sin vägran att förlänga avtalet mellan parterna. MyTona begär också skadestånd uppgående till en ospecificerad summa, ett föreläggande och annan skälig ersättning från G5, inklusive ett domslut innebärandes att MyTona inte behöver förnya avtalet, baserat på dessa påstådda kränkningar.

G5:s VD Vlad Suglobov konstaterar att: "Jag kan bara upprepa vad jag tidigare sagt vilket är att våra åtgärder mot MyTona är både nödvändiga och berättigade och vi ser fram emot att få våra tvister avslutade genom den påbörjade domstolsprocessen".

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2017, klockan 12:10.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/