Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - juni 2017

07:30 / 27 July 2017 G5 Entertainment Press release

April - juni 2017
  • Koncernens intäkter för perioden var 275,9 (104,5) MSEK, en ökning med 164 procent jämfört samma period 2016.
  • Rörelseresultatet för perioden var 32,1 (8,7) MSEK, en ökning med 268 procent jämfört med samma period 2016.
  • Resultat efter skatt uppgick till 29,0 (7,8) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 3,30 (0,89) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 7,0 (-4,5) MSEK. Utdelning påverkade kassaflödet med -6,6 (0,0) MSEK och kassaflödet uppgick till 0,4 (-4,5) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,4 miljoner, en ökning med 120 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 273,0 tusen, en ökning med 140 procent. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 38,1 USD, en ökning med 12 procent jämfört med samma period föregående år och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 116 procent jämfört med samma period föregående år.
  • Intäkterna från Free-to-play spel ökade med 182 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och stod för 98 (92) procent av de totala intäkterna.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e juli 2017, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/