Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

11:55 / 31 July 2017 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB
Instrument SE0001824004 Aktie
Innehavare Peter Lindell
 
Före transaktionen
Antal aktier 474 606
Antal rösträtter 474 606
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2017-07-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 294 606
 - direkt innehavda rösträtter 80 000
 - indirekt innehavda rösträtter 214 606
Andel
 - aktier 3,35 %
 - direkt innehavda rösträtter 0,91 %
 - indirekt innehavda rösträtter 2,44 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,35 % 294 606
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,35 % 294 606
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Rite Internet Ventures Holding AB
 - antal rösträtter 214 606
 - andel av rösträtter 2,44 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 294 606
 - andel av rösträtter 3,35 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Christoffer Häggblom
 - telefon 0704 188 201
 - mejl christoffer@riteventures.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/