Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i G5 Entertainment AB (publ)

08:30 / 15 September 2017 G5 Entertainment Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman 2017, har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2017.

Valberedningen består av följande ledamöter:
  • Marianne Flink (representerar Swedbank Robur Fonder)
  • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
  • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainments valberedning kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com.Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2018.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017, klockan 08:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/