Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Preliminära försäljningssiffror oktober - december 2017

08:30 / 4 January 2018 G5 Entertainment Press release

Baserat på tillgängliga försäljningssiffror för perioden oktober till december 2017 så prognosticerar G5 kvartalsintäkter om cirka 356 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 93 procent relativt jämförbara siffror för motsvarande kvartal 2016. För helåret 2017 prognosticerar G5 intäkter om cirka 1,135 MSEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 120 procent relativt jämförbara siffror för 2016.

Vlad Suglobov, G5:s VD, kommenterar: "Fjärde kvartalet har med sina säsongsegenskaper gett oss nya möjligheter att växa vår användarbas och våra intäkter. Såsom det fjärde kvartalet 2016 har vi därför ökat våra marknadsutgifter till nya nivåer, betydligt högre än vad vi tidigare haft. Och precis som för ett år sedan visar den efterföljande sekventiella tillväxten om 33% att det var rätt beslut vid rätt tidpunkt. Som vi tidigare sagt är det fjärde och det första kvartalet historiskt sett de starkaste tillväxtkvartalen för G5 och vi ser nu fram emot att se hur intäkterna i det första kvartalet 2018 utvecklas till följd av ökningen av marknadsutgifter i det fjärde kvartalet."

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer publiceras den 16 februari 2018.

Omklassificering marknadssegment

G5 Entertainment (G5EN.ST) har per den 2 januari 2018 omklassificerats från Small Cap till Mid Cap efter en årlig översyn på Nasdaq OMX Stockholm. Mid Cap-klassificeringen är för företag som under mätperioden har ett genomsnittligt börsvärde överstigande 150 MEUR under 2 efterföljande år, eller 225 MEUR vid ett tillfälle, varav det senare var fallet för G5. G5 ser positivt på uppgraderingen och fortsätter vara fokuserade på att fortsätta bolagets positiva utveckling.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 jan 2018, klockan 08:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/