Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - september 2018

07:30 / 6 November 2018 G5 Entertainment Press release

Juli - september 2018
  • Intäkter för perioden var 341,9 (268,3) MSEK, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2017.
  • Rörelseresultatet för perioden var 25,3 (32,6) MSEK, en minskning med 23 procent jämfört med samma period 2017. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 22,7 (27,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 2,54 (3,17) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till -14,3 (29,9) MSEK. Kassaflödet påverkades av reglering av optionsprogram med 4,4 (1,6) MSEK. Kassaflödet uppgick till -9,9 (31,5) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,0 miljoner, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 286,1 tusen, en ökning med 5 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,2 USD, en ökning med 10 procent jämfört med samma period föregående år
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e november 2018, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/