Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Delårsrapport januari - mars 2018

07:30 / 3 May 2018 G5 Entertainment Press release

Januari - mars 2018
  • Koncernens intäkter för perioden var 372,6 (234,5) MSEK, en ökning med 59 procent jämfört med samma period 2017.
  • Rörelseresultatet för perioden var 49,4 (21,1) MSEK, en ökning med 134 procent jämfört med samma period 2017. 
  • Resultat efter skatt uppgick til 44,0 (18,7) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,99 (2,12) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 9,0 (-2,3) MSEK
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,9 miljoner, en ökning med 37 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 337,8 tusen, en ökning med 43 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,2 miljoner, en ökning med 52 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,3 USD, en ökning med 24 procent jämfört med samma period föregående år.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3:e maj, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/