Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 30 juni 2018

17:30 / 29 June 2018 G5 Entertainment Press release

Till följd av att 30 000 nya aktier emitterats under juni månad med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 20 maj 2015 uppgår det totala antalet aktier i G5 Entertainment AB (publ) per den 30 juni 2018 till 8 919 700 aktier.

Då en aktie berättigar till en (1) röst uppgår det totala antal röster i bolaget efter emissionen till 8 919 700 röster.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2018, klockan 17:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/