Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

10:39 / 12 November 2019 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB
Instrument SE0001824004 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 465 946
Antal rösträtter 465 946
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-11-08
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 423 698
 - direkt innehavda rösträtter 423 698
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,57 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,68 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,68 % 423 698
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,68 % 423 698
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mats Frankeus
 - telefon 08-58592400
 - mejl mats.frankeus@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/