Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - september 2019

07:30 / 5 November 2019 G5 Entertainment Press release

Juli - september 2019

"G5 är i sin innersta kärna ett tillväxtföretag. Vi är fast beslutna att ge våra användare runt om i världen spännande spel av högsta kvalitet och att bygga långsiktiga relationer med dem. Under det tredje kvartalet investerade vi i marknadsföring för några av de äldre spelen i portföljen för att ge dem en skjuts inför det fjärde kvartalet, samtidigt som vi har gett spelet Jewels of Rome bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt. Det innebar att vi under det tredje kvartalet gjorde stora investeringar i marknadsföring med målet att öka intäkterna under det kommande fjärde kvartalet och framgent." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "Investeringarna börjar redan bära frukt och vi ser en tvåsiffrig sekventiell tillväxt i oktober jämfört med september. Vi gör investeringarna från en finansiell styrkeposition och ser fram emot en fortsatt framgång för våra spel"
  • Intäkter för perioden var 301,5 (341,9) MSEK, en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2018.
  • Bruttomarginalen ökade till 64% (52%) delvis beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var -2,7 (25,3) MSEK. Minskningen jämfört med föregående år är primärt beroende på minskad omsättning samt investeringar i utveckling och användarförvärv. 
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (22,7) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var -0,38 (2,54) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 3,9 (-9,9) MSEK.
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,2 miljoner, en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 222,7 tusen, en minskning med 22 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,6 miljoner, en minskning med 18 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 45,8 USD, en ökning med 4 procent jämfört med samma period föregående år.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e november 2019, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Jewels of Rome®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™.
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/