Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Bokslutskommuniké 2018

07:30 / 13 February 2019 G5 Entertainment Press release

Oktober - december 2018
  • Intäkter för perioden var 340,7 (356,8) MSEK, en minskning med 5 procent jämfört med samma period 2017.
  • Rörelseresultatet för perioden var 18,6 (15,9) MSEK, en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2017. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 17,1 (13,7) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,90 (1,56) SEK.
  • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 40,7 (-7,4) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 8,1 miljoner, en minskning med 10 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 275,4 tusen, en minskning med 17 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 2,0 miljoner, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 44,7 USD, en ökning med 5 procent jämfört med samma period föregående år
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 2,5 kronor (2,5) per aktie.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e februari 2019, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™. 
G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/