Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - juni 2019

07:30 / 30 July 2019 G5 Entertainment Press release

"Vi lanserade två spel under det andra kvartalet och Jewels of Rome blev G5:s bästa lansering någonsin. Bara ett par veckor efter det släpptes på alla större plattformar, tog spelet en fjärdeplats sett till daglig intäkt för spelen i vår portfölj. Det finns ytterligare två spel som ligger i utvecklingsfasen och som vi avser att lansera innan årsslutet. Tack vare den satsning som G5 genomfört under de senaste två åren för att öka bolagets utvecklingskapacitet är vi, som tidigare utlovats, nu på god väg att lansera fyra nya spel under 2019." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. " G5 har en stark finansiell ställning för att exekvera på vår strategi och vi kommer fortsätta att förvalta G5 på det sättet, samtidigt som vi strävar efter att skapa nya tillväxtmöjligheter.

April - Juni 2019
  • Intäkter för perioden var 297,3 (394,8) MSEK, en minskning med 25 procent jämfört med samma period 2018.
  • Bruttomarginalen ökade till 55% (52%) primärt beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 18,5 (50,1) MSEK. Minskningen jämfört med föregående år är primärt beroende på minskad omsättning samt investeringar i utveckling och användarförvärv. 
  • Resultat efter skatt uppgick till 16,9 (45,0) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 1,88 (5,07) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -15,4 (8,0) MSEK, påverkat av utdelning om -22,5 MSEK och skattebetalning på Malta om -28,4 MSEK.
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,3 miljoner, en minskning med 23 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 221,7 tusen, en minskning med 31 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 21 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 46,5 USD, en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e juni 2019, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Jewels of Rome®, Homicide Squad®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® och Pirates & Pearls™. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det sjätte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/