Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

13:31 / 12 September 2019 G5 Entertainment Press release

Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB
Instrument SE0001824004 Ordinary shares
Innehavare Purple Wolf Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-06-20
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 515 000
 - direkt innehavda rösträtter 515 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,57127 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,71597 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,71597 % 515 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,71597 % 515 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 515 000
 - andel av rösträtter 5,71597 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Aleksandr Tabunov
 - telefon +7 916 680 4716
 - mejl aliktab@gmail.com
 
Kommentar
Transaktionen som gett upphov till flaggning har genomförts som ett led i en intern omstrukturering av Aleksandr Tabunovs indirekta ägande i G5 Entertainment AB. Aleksandr Tabunov är COO i G5 Entertainment AB: Båda bolag involverade i transaktionen är helägda och till fullo kontrollerade av Aleksandr Tabunov, det handlar således om en interntransaktion utanför handelsplatsen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/