Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - september 2020

07:30 / 5 November 2020 G5 Entertainment Press release

Juli - september 2020 

"Ytterligare ett starkt kvartal ligger bakom oss och, med tanke på de stora framgångar vi nådde redan under första halvåret, säger det ganska mycket. Även om det tredje kvartalet är säsongsmässigt svagt och pandemirestriktionerna lättade i många länder, fortsatte G5:s strategi att skapa tillväxt baserad på utvecklingen av egna spel för vår kärnpublik av vardagsspelare att löna sig. Det ledde till att vi noterade en rekordhög lönsamhet, både i absoluta tal och i relativa termer", säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment. "Vår marginal (EBIT) nådde under årets tredje kvartal en ny rekordnivå på 16,1 procent. G5:s egna spel, och särskilt den nya generationen titlar, fortsatte att stimulera tillväxten under perioden och det senaste kvartalet återspeglar den hävstång som vår affärsmodell har för ökade marginaler."
  • Intäkter för perioden var 332,4 (301,5) MSEK, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019.
  • Bruttomarginalen minskade till 59% (64%). Bruttomarginalen för jämförelseperioden påverkades positivt av höga marknadsföringskostnader för licensierade spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 53,7 (-2,7) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 48,5 (-3,4) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 5,59 (-0,38) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 32,1 (3,9) MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av skattebetalningar 40,3 (7,2) MSEK och negativt av återbetalning av det kortfristiga lånet på -41,8 (0,0) MSEK. 
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,8 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 212,4 tusen, en minskning med 5 procent och det genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en ökning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick 60,2 USD, en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-05 07:30 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™ och Jewels of the Wild West™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/