Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Stefan Lundborg kommer tills vidare inte att deltaga i styrelsearbete i G5

09:04 / 4 December 2020 G5 Entertainment Press release

Stefan Lundborg har tillsammans med ordförande i styrelsen för G5 Entertainment AB (publ) kommit till slutsatsen att Stefan inte kommer att deltaga i styrelsens arbete till dess att mer information kan inhämtas.

G5 Entertainments oberoende styrelseledamot Stefan Lundborg utreds av Ekobrottsmyndigheten (EBM) för misstanke om insiderbrott. G5 Entertainment har i nuläget ingen ytterligare information men samarbetar fullt ut med åklagare och EBM i deras utredning. Styrelsen vill förtydliga att inga ytterligare representanter från bolaget är misstänkta för olovligt agerande och inte heller bolaget är misstänkt på något sätt.

Till dess att mer information kan hämtas in för att klargöra situationen har Stefan Lundborg tillsammans med ordförande i styrelsen nu på morgonen kommit till slutsatsen att Stefan inte kommer att deltaga i styrelsens arbete.

Ytterligare information lämnas till marknaden när så erfordras men i övrigt lämnar bolaget inga ytterligare kommentarer så länge utredningen pågår.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/