Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - mars 2020

07:30 / 5 May 2020 G5 Entertainment Press release

Januari - mars 2020

- Covid-19-pandemin har inneburit ett unikt och utmanande kvartal för företag runt om i världen. Vi har förmånen att kunna säga att G5 fortsatt att leverera i enlighet med sin strategi under årets första tre månader då vi, genom ett aktivt ledarskap och vår diversifierade spelportfölj, levererade en både hållbar och lönsam tillväxt. I mars såg vi en stark ökning av det totala antalet nedladdningar för vår spelportfölj. Som jag nämnde tror vi att det är kopplat till införandet av karantänsbestämmelser i många av de länder runt om i världen där våra spel är tillgängliga. Ökningen är ganska betydande, som mest såg vi en ökning på över 50 procent från en vecka till nästa, och hittills ser lyftet uthålligt ut, vilket ger bra signaler inför andra kvartalet, säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment
  • Intäkterna för perioden uppgick till 312,0 (306,1) MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period 2019.

  • Rörelseresultatet för perioden var 38,8 (39,9) MSEK, en minskning med 3 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades positivt med 10,0 (0,5) MSEK från valutakursförändringar på rörelsefordringar och skulder relaterade till den förstärkta USD.

  • Resultat efter skatt uppgick till 33,5 (35,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före och efter utspädning, var 3,72 (3,99) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 30,1 (-0,5,) MSEK.
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 6,3 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 213,3 tusen, en minskning med 14 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) nådde 50,7 USD, en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5:e Maj 2020, klockan 07:30.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. G5 Entertainment har tidigare blivit rankad rankat i Deloitte Technology Fast 50 sex år i rad. Mer information om G5 Entertainment finns på www.g5e.se/corporate.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/