Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Förändring i antal aktier och röster i G5 Entertainment AB (publ) den 31 augusti 2020

17:30 / 31 August 2020 G5 Entertainment Press release

Under augusti månad har 2 500 nya aktier emitterats med anledning av teckning inom ramen för utgivna teckningsoptioner under personaloptionsprogram antaget vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2016.

Under augusti månad har också 178 000 aktier indragits i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 8 juni 2020.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 105 850, fördelat på 8 845 850 stamaktier och 260 000 c-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 871 850 röster.

Bolaget innehar 165 850 stamaktier och 260 000 c-aktier. C-aktierna är utfärdade och innehas som en del i pågående prestationsaktieprogram. Aktier som innehas av bolaget representerar 4,69% av kapitalet och 2,16% av rösterna. 

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-31 17:30 CET.

Om G5 Entertainment 

G5 Entertainment AB (publ) utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society®, Wordplay: Exercise your brain™ och Jewels of the Wild West®

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under sex år i rad blev G5 Entertainment rankat i Deloitte Technology Fast 50.

Mer information om G5 Entertainment finns på www.g5e.se/corporate. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/