Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - juni 2020

07:30 / 13 August 2020 G5 Entertainment Press release

April - juni 2020

"När jag stannar upp och ser tillbaka på de framgångar som G5 nådde under andra kvartalet är jag stolt över att se hur vår nya generation av spel bidrog till snabbt växande intäkter och högre marginaler. Restriktionerna som följde på coronaviruset bidrog under kvartalet, men skyndade bara på det oundvikliga". säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment. "Intäkterna från vår portfölj av egna spel ökade med över 90 procent under andra kvartalet och med 43 procent jämfört med första kvartalet. Andelen intäkter från våra egna spel fortsatte att öka även i juli. Tillväxten, i kombination med en mer effektiv marknadsföring, hjälpte oss att öka vår EBIT-marginal under perioden."
  • Intäkterna för perioden uppgick till 376,3 (297,3) MSEK, en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2019.
  • Bruttomarginalen ökade till 57% (55%) primärt beroende på att en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 44,8 (18,7) MSEK, en ökning med 139 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet påverkades negativt med -9,3 (0,6) MSEK primärt på grund av omvärdering av operativa tillgångar och skulder i samband med försvagningen av USD. Justerat för dessa omvärderingar uppgick EBIT till 54,1 MSEK (18,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till 39,3 (16,9) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,43 (1,88) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -50,6 (-15,4) MSEK. Kassaflödet påverkades negativt av skattebetalningar på Malta uppgående till -52,1 (-29,2) MSEK, utdelning -21,9 (-22,5) MSEKoch återköp av aktier -49,5 (0,0) MSEK. Kassaflödet påverkades positivt av det kortfristiga lånet 41,8 MSEK (0,0).
  • För free-to-play-spelen var det genomsnittliga antalet Monthly Active Users (MAU) 7,1 miljoner, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 227,6 tusen, en ökning med 3 procent och genomsnittliga antalet Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) var 57,4 USD, en ökning med 23 procent jämfört med samma period föregående år.
Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e Augusti 2020, klockan 07:30.

 
Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome®, Hidden City®, Mahjong Journey®, Homicide Squad®, The Secret Society®, Wordplay: Exercise your brain™ och Jewels of the Wild West®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST.

Mer information om G5 Entertainment finns på www.g5e.se/corporate.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/