Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i G5 Entertainment AB (publ)

10:45 / 24 September 2020 G5 Entertainment Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman 2020 har en valberedning utsetts bestående av representanter för de fem största aktieägarna vid utgången av augusti 2020.

Valberedningen består av följande ledamöter:
  • Jeffrey Rose (representerar Wide Development Limited)
  • Petter Nylander (representerar Purple Wolf Limited)
  • Sergey Shults (representerar Proxima Limited)
  • Tommy Svensk (representerar Tommy Svensk)
  • Markus Lindqvist (representerar Aktia Asset Management)

Valberedningen kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första sammanträde.

Aktieägare som önskar ge förslag till G5 Entertainment valbereding kan göra så per brev till G5 Entertainment AB (publ), Birger Jarlsgatan 18, 114 34 Stockholm, eller per e-mail till nomination@g5e.com.Notera att förslag måste mottagas av valberedningen senast den 1 februari 2021.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitatia free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, HIdden City®, Mahjong Journey®, Homocide Squad®, The Secret Society®, Wordplay: Exercise your Brain™  och Jewels of the Wild West™.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/