Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

Antal aktier i G5 Entertainment AB (publ) den 31 maj 2021

17:30 / 31 May 2021 G5 Entertainment Press release

87 800 C-aktier har stämplats om till ordinarie aktier under maj månad för att säkerställa leverans av aktier inom ramen för det prestationsbaserade långsiktiga aktieprogrammet för ledande befattningshavare och nyckelanställda (LTIP 2018/2021) som antogs vid extra bolagsstämma den 7 november 2018. Detta har resulterat i att antalet aktier i respektive klass har ändrats samt att röstetalet i G5 Entertainment AB (publ) har förändrats.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 9 105 180 fördelat på 8 933 650 stamaktier och 172 200 C-aktier.

Varje stamaktie berättigar till en (1) röst och c-aktierna till en tiondels röst (1/10) vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagens datum till 8 950 870 röster.

Bolaget innehar per dagens datum 280 650 ordinarie aktier och 172 200 C-aktier.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021, klockan 17:30.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore etc. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases®, Jewels of the Wild West™, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/