Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - mars 2021

07:30 / 5 May 2021 G5 Entertainment Press release

Januari - mars 2021

"Den intäktstillväxt som vi kunnat notera under de senaste två kvartalen höll i sig även in i årets första kvartal. Tack vare framgången för vår egen spelportfölj, särskilt den nya generationen spel, i kombination med vår effektiva kostnadskontroll, nådde G5: s rörelsemarginal återigen en rekordnivå, säger G5:s Entertainments vd Vlad Suglobov. "Räknat i amerikanska dollar nådde vi 22 procents tillväxt under första kvartalet, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Vi överträffade också under det första kvartalet den tillväxt på 14 procent som vi redovisade för fjärde kvartalet 2020. Det är den verkliga tillväxtdynamiken i vår verksamhet och det är tillväxten som, tack vare den inbyggda hävstången i vår verksamhet, driver på vår bruttomarginal och ger oss en ökad EBIT-marginal. Vi noterade en rekordhög EBIT-marginal på 18,3 procent under första kvartalet, ett rekordresultat på 59,9 miljoner kronor och en vinst per aktie på 6,26 kronor. Trots att vi levererade en större intäktsökning än året innan, investerade vi 18 procent mindre i användarförvärv. Den förbättrade ekonomin för våra användarförvärv understryker den effektivitet vi har uppnått under det senaste året genom att stärka våra UA-team och bygga upp M.A.R.S, vår plattform för att bedriva och analysera användarförvärv, säger Vlad Suglobov, VD för G5 Entertainment säger Vlad Suglobov.
  • Intäkter för perioden var 326,6 (312,0) MSEK, en ökning med 5 procent jämfört med samma period 2019. Mätt i USD var tillväxten 22 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 59 (57) procent då en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 59,9 (38,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 53,8 (33,5) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 6,26 (3,72) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till 25,1 (30,1) MSEK, negativt påverkat av återköp av egna aktier om -34,1 (0,0) MSEK. G5 återköpte cirka 1 procent av antalet utestående aktier under kvartalet.'
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 7,0 miljoner, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,8 miljoner, en ökning med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 205,6 tusen, en minskning med 4 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 63,5 USD, en ökning med 25 procent jämfört med samma period föregående år. Sammantaget återspeglar dessa rörelser förändringar i portföljens sammansättning jämfört med för ett år sedan där Match-3-spel tagit en större andel av intäkterna i kombination med effektivare förvärv av användare.

Informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-05 07:30 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Store etc. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases®, Jewels of the Wild West™, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/