Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: G5 Entertainments aktiebaserade incitamentsprogram för medarbetare nu tilldelat till samtliga 84 deltagare

17:40 / 20 May 2021 G5 Entertainment Press release

G5 Entertainment tillkännager idag att bolagets prestationsbaserade långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i G5 Entertainment och dess dotterbolag ("LTIP 2018"), är fullt tilldelat. 87 800 c-aktier har konverterats till stamaktier, vilket resulterar i en utspädning på 1,0 procent av det totala antalet utestående aktier.

Värdet på de 87 800 aktierna uppgick vid tilldelning till 45 MSEK på Nasdaq OMX. Aktierna har nu tillskrivits totalt 84 medarbetare i de fem länder där bolaget har verksamhet; Sverige, Ukraina, Ryssland, Malta och USA. G5 har, som en del av avvecklingsförfarandet, erbjudit att sälja aktier för de deltagarnas räkning. Cirka 70 000 aktier har sålts som en följd av detta.

­ -Vi är stolta över vårt team och vi är oerhört glada över att bolagets första prestationsbaserade incitamentsprogram med ett brett deltagande bland våra medarbetare har uppfyllts till 100 procent. Våra långsiktiga incitamentsprogram riktar sig till ett brett spektrum av individer i alla länder där vi verkar. Programmen hjälper G5 att på lång sikt behålla begåvade medarbetare och kopplar också samman deras intressen med aktieägarnas. Jag är mycket glad över att våra medarbetare nu kan dra nytta av den starka aktieutveckling som de har medverkat till genom att leverera starka resultat under många kvartal, säger G5:s vd Vlad Suglobov.

­ -Belöningen är välförtjänt då vi alltid sätter aggressiva mål för de långsiktiga incitamentsprogram som vi använder. Under programmets löptid har vi uppnått över 205 procents tillväxt i aktiekursen och därmed nått full tilldelning. Det är vår avsikt att, på motsvarande sätt, fortsätta att belöna enastående prestationer med betydande utfall hos det växande antalet medarbetare i bolaget. I programmet, som är vårt första riktade program med många deltagare, har vi naturligtvis noterat att en stor andel av aktierna säljs, delvis på grund av de administrativa hinder och hinder som finns i Ukraina och Ryssland för ett ägande av aktier som är noterade i Sverige. Programmet har emellertid resulterat i ett antal nya aktieägare bland våra medarbetare, och det antalet kommer att växa på lång sikt, fortsätter Vlad Suglobov.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones, tablets och datorer som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore etc. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases®, Jewels of the Wild West™, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/