Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Justering av kallelse till årsstämma

10:30 / 27 May 2021 G5 Entertainment Press release

G5 Entertainment AB (publ) publicerar en justering under punkt 16 i kallelsen till årsstämman som nu även inkluderar godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen som offentliggjordes i samband med kallelsen den 10 maj 2021.

Justering av första stycket i punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att (i) godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen och (ii) följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Den uppdaterade kallelsen återfinns i sin helhet https://www.g5e.com/corporate/governance.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore etc. G5: s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 cases®, Jewels of the Wild West™, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Exercise your brain™. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020. Mer information om G5 Entertainment finns på: https://www.g5e.com/corporate

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/