Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

G5 Entertainment

G5 Entertainment

G5 Entertainment AB: Delårsrapport januari - juni 2021

07:30 / 11 August 2021 G5 Entertainment Press release

"Under andra kvartalet såg vi ett fortsatt starkt engagemang för våra spel och också en förbättrad intjäningsförmåga i spelen." säger Vlad Suglobov, VD på G5 Entertainment. "Våra egenutvecklade spel ökade, räknat i dollar, med 23 procent jämfört med samma period föregående år och med 5 procent från kvartal till kvartal. Den nya generationen spel, det vill säga de spel som vi släppt under de senaste två åren, lyfte med 74 procent i dollar, jämfört med samma period föregående år - och med 13 procent kvartal till kvartal. Den nya generationen spel representerade 47 procent av omsättningen under kvartalet och är nu vårt överlägset största portföljsegment. Om vi tittar på hela vår spelportfölj, så representerar de egna spelen 64 procent, jämfört med 53 procent för ett år sedan. Sammantaget hade vi ett rekordartat första halvår då vi levererade en EBIT på 103 miljon Arbetet med våra nya spel fortsätter. Hittills i år har vi släppt två nya spel och vi räknar med totalt sex nya spel 2021."

April - juni 2021
  • Intäkter för perioden var 337,0 (376,3) MSEK, en minskning med 10 procent jämfört med samma period 2020. Mätt i USD var tillväxten 3 procent.
  • Bruttomarginalen ökade till 59 (57) procent då en större andel av intäkterna kommer från egna spel.
  • Rörelseresultatet för perioden var 43,2 (44,8) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 40,2 (39,3) MSEK.
  • Resultat per aktie för perioden, före utspädning, var 4,67 (4,43) SEK.
  • Kassaflödet uppgick till -45,1 (-50,6) MSEK, negativt påverkat av utdelning om -54,1 (-21,9) MSEK.
  • Genomsnittligt antal Monthly Active Users (MAU) uppgick till 6,7 miljoner, en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Genomsnittligt antal Daily Active Users (DAU) var 1,7 miljoner, en minskning med 2 procent jämfört med samma period 2020. Antalet genomsnittliga Monthly Unique Payers (MUP) var 203,2 tusen, en minskning med 11 procent och genomsnittlig Monthly Average Gross Revenue Per Paying User (MAGRPPU) uppgick till 66,3 USD, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Förändringar jämfört med föregående år är påverkade av jämförelsekvartalet under vilket globala nedstängningar påverkade tillväxtkurvan. Förändringarna drivs även av sammansättningen av bolagets spelportfölj där Match-3-spel tagit en större andel av intäkterna i kombination med effektivare förvärv av användare.

Vid ytterligare frågor kontakta:
Vlad Suglobov, VD, investor@g5e.com
Stefan Wikstrand, CFO, 46 76 00 11 115
 

Denna informationen är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-11 07:30 CET.

Om G5 Entertainment

G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom G5 Store, Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Jewels of Rome™, Sherlock: Hidden Match-3 Cases™, Jewels of the Wild West®, Hidden City®, Mahjong Journey®, The Secret Society® och Wordplay: Search Word Puzzle™.

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. Under fyra år i rad har G5 Entertainment utsetts av FT1000 till ett av Europas mest snabbväxande företag, enligt Placera Sweden var också bolagets aktie till årtiondets näst bästa på stockholmsbörsen från 2010 till 2020.

Mer information om G5 Entertainment finns på: https://corporate.g5e.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/