Gaming Corps genomför kvittningsemission om ca 2,5 MSEK

13:22 / 31 juli 2017 Gaming Corps Pressmeddelande

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat och genomfört en kvittningsemission om 2.475.334 SEK. 

De nya aktierna tecknades till en teckningskurs om 0,446754 SEK per aktie, varvid 5.540.705 nya aktier emitteras. Emissionen riktades till Marcus Andersson som kvittat sin fordran mot Gaming Corps i dess helhet. Efter kvittningsemissionen uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till 5.216,018,836 SEK fördelat över 56.958.957 aktier. 

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2017 kl. 14.00 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.