Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Generic

Specialist in critical communication services

Generic

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med extra hög tillförlitlighet, där det egna nätet möjliggör att kritisk kommunikation hanteras. Kunderna återfinns bland annat inom samhällskritiska funktioner som polisen, räddningstjänsten, sjukvården samt inom landsting och kommuner.Renodlar verksamheten

I juni 2017 tog Generic beslutet att sälja sin konsultverksamhet till det nuvarande Empir Group och bolaget renodlas därmed till att i framtiden fokusera enbart på telekomverksamheten, som framöver benämns Generic Mobile. Genom detta beslut minskar omsättningen med cirka 56 MSEK på årsbasis, dock ökar marginalbilden markant då Generic Mobile historiskt haft klart högre marginaler än konsultdelen.

Generic Mobile 

Generic Mobile är det kvarvarande dotterbolaget i Generic koncernen och är i praktiken en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät som har sin historia i Telias verksamhet kring personsökare. Enkelt förklarat så riktar bolaget sig mot kunder som inte nöjer sig med den tillförlitlighet som kan erbjudas i det vanliga telenätet, vilket ofta blir överbelastat i samband med kriser och andra belastningstoppar. Generic erbjuder då istället meddelandeservicen Paging i sitt eget nät och har även samarbete med samtliga av Sveriges mobiloperatörer. En av de första kunderna var Försvarsmakten där komplexa uppdrag utfördes med fokus på hög tillförlitlighet. Generic Mobile har idag över 5000 företag och organisationer som kunder. Det är bland annat samtliga landsting och kärnkraftverk, merparten av Sveriges kommuner, sjukhus och energibolag samt ett stort antal polismyndigheter, räddningstjänster, larm- och bevakningsföretag. Alla har säker funktion för kommunikation i alla lägen som krav eller ambition.

Tjänsterna som erbjuds ligger under produktfamiljerna Minicall och Messit består utav Minicall (paging), M2M (Machine to Machine)-larm, fastnäts-SMS, SMS, Fax och e-post.

Minicall är marknadens mest tillförlitliga kommunikationskanal för larm och kritiska meddelanden och har tack vare sin låga frekvens på ca 170 MHz en bra genomträningsförmåga som en vanlig mobiltelefon saknar. På så sätt riskerar inte meddelanden att fastna i nätet. För känsligare industrier som t.ex. sjukvården så innebär det inga strålningsproblem heller då Minicall inte utsänder radiostrålning. Larm-tjänsterna erbjuder kunder att skicka larm via SMS och Minicall via internet, som e-post, uppringning samt genom en modempool. Inom SMS-tjänster erbjuder bolaget även olika flexibla lösningar som bland annat integration av verksamhetssystem och applikationer, utskick av e-post via SMS, SMS-grupper och mottag av SMS i mobiltelefon med fastnätsnummer.

Affärsmodell

Affärsmodellen består dels av fasta abonnemang men bygger också på att kunderna betalar per meddelande som skickas genom nätet varför intäkterna till stor del beror på utnyttjandegraden. En stor del av bolagets kunder faktureras dock inte av Generic själva. Bolaget har nämligen avtal kring denna typ av tjänster med samtliga stora operatörer på den svenska marknaden som alltså vidareförsäljer dessa direkt till slutkund. Denna modell, att drifta lite mer udda tjänster och kundgrupper är något som Generic trivs med och framöver är det tillväxt via förvärv av denna typ av kundstockar som ligger i fokus. 

Frekvenstillstånd förlängt

Post- och telestyrelsen, PTS, som är den myndighet i Sverige som bevakar områdena elektronisk kommunikation och fattar beslut om bl.a. frekvenstillstånd och licenser för mobiltelefoni i Sverige.  Det frekvenstillstånd som Generic haft för Minicall till och med 2018 har nu förlängts fram till 2022-12-31. I dagsläget ska det inte heller finnas några hinder för ytterligare förlängning efter 2022 och det gör att Minicall är högst aktuell och fortsätter att kunna vara det under en längre tid framöver.   

Urval av kunder