Telekomverksamhet med hög tillförlitlighet

Generic

Generic Sweden AB grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med extra hög tillförlitlighet, där det egna nätet möjliggör att kritisk kommunikation hanteras. Kunderna återfinns bland annat inom samhällskritiska funktioner som polisen, räddningstjänsten, sjukvården samt inom landsting och kommuner.Renodlar verksamheten

I juni 2017 tog Generic beslutet att sälja sin konsultverksamhet till MSC Group och renodlar därmed sin verksamhet till att i framtiden fokusera enbart på telekomverksamheten, som framöver benämns Genric Mobile. Genom detta beslut minskar omsättningen med cirka 56 MSEK på årsbasis, dock ökar marginalbilden markant där Generic Mobile historiskt haft klart högre marginaler än konsultdelen.

Generic Mobile

Generic Mobile är i praktiken en specialiserad operatör som äger och driver ett eget radionät som har sin historia i Telias verksamhet kring personsökare. Enkelt förklarat så riktar bolaget sig mot kunder som inte nöjer sig med den tillförlitlighet som kan erbjudas i det vanliga telenätet, vilket ofta blir överbelastat i samband med kriser och andra belastningstoppar. Generic erbjuder då istället meddelandeservicen Paging i sitt eget nät. En av de första kunderna var Försvarsmakten där komplexa uppdrag utfördes med fokus på hög tillförlitlighet. Generic Mobile har idag kring 5 000 kunder där SOS Alarm, Polisen, kärnkraftverk och sjukhus är framträdande kundgrupper.

Tjänsterna som erbjuds under produktfamiljerna Minicall och Messit består av Minicall (Paging), M2M (Machine to Machine)-larm, fastNätsSMS, SMS, Fax och e-post. Affärsmodellen består dels av fasta abonnemang men bygger också på att kunderna betalar per meddelande som skickas genom nätet varför intäkterna till stor del beror på utnyttjandegraden. En stor del av bolagets kunder faktureras dock inte av Generic själva. Bolaget har nämligen avtal kring denna typ av tjänster med samtliga stora operatörer på den svenska marknaden som alltså vidareförsäljer dessa direkt till slutkund. Denna modell, att drifta lite mer udda tjänster och kundgrupper, är något som Generic trivs med och framöver är det tillväxt via förvärv av denna typ av kundstockar som ligger i fokus.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.