Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Fredrik Svedberg utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB (publ)

20:24 / 23 November 2009 Generic Press release

Fredrik Svedberg (f.1969) utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB. Fredrik är en av grundarna av EdiCom International AB och var dess VD under 1990-1998 och har sedan 2001 arbetat som aktiv ägare och styrelseledamot inom mjukvarusektorn. Fredrik Svedberg tillträder sin befattning som VD den 23 november 2009.

Peter Jansson, som varit VD och koncernchef för Generic Sweden AB sedan den 6 april 2009, kvarstår till koncernledningens förfogande.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Hans Krantz, styrelseordförande Mob: 070 – 777 55 68 E-post: hans@krantzco.com

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF