Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic: Information om varsel och tidigarelagd bokslutskommuniké

08:40 / 16 February 2009 Generic Press release

Generic har idag lagt varsel om uppsägningen av ett 15-tal anställda. Varslet beror på minskad beläggning och berör framförallt konsulter som arbetar mot den civila marknaden. Åtgärderna är en del i ett rationaliseringsprogram som koncernen genomför. Mer information om de åtgärder som genomförs lämnas i bokslutskommunikén som släpps den 18 februari 2009 (obs tidigarelagd). För ytterligare information, vänligen kontakta

Hans Nilsson, VD Generic och koncernchef tel 08-601 38 04 e-post: För mer information om Generic se www.generic.se

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl a Försvaret, myndigheter, sjukvården, industrin samt bank- och finanssektorn. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl a meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en unik licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 180 anställda och aktien är sedan 17 november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.

Show as PDF