Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Peter Jansson utsedd till ny Vd och koncernchef i Generic Sweden AB

10:15 / 27 March 2009 Generic Press release

Styrelsen i Generic Sweden AB har utsett Peter Jansson till ny Vd och koncernchef i Generic Sweden AB.

Peter Jansson är för närvarande Vd för Generic Solutions Sweden AB ett av dotterbolagen inom Generic koncernen som erbjuder konsulttjänster inom IT området. Peter, som är 42 år och har en Masterutbildning i Computer Science från Uppsala Universitet, har arbetat inom Generic koncernen sedan 2005. Han var tidigare verksam inom Prevas och ABB.

” Jag är glad över att Peter Jansson accepterat erbjudandet att bli ny Vd/koncernchef. Peters ledaregenskaper och breda kunnande inom IT-området kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av Generic koncernen” , säger Stig-Arne Larsson , Generics styrelseordförande.

” Bytet av Vd och koncernchef innebär att bolaget går in i en ny fas där Hans Nilsson, som varit VD sedan 1998, nu lämnar över stafettpinnen till Peter Jansson. Hans har lett utvecklingen från starten med 4 grundare till dagens noterade bolag med 250 msek i omsättning och 180 anställda under föregående år . Jag vill framföra ett stort tack till Hans för hans entreprenörskap och stora engagemang under en lång tid ”, säger Stig-Arne Larsson.

Hans Nilsson ,som är en av huvudägarna , kvarstår i styrelsen . Peter Jansson tillträder sin befattning den 6 april 2009.

För ytterligare information, vänligen kontakta Arne Lindberg, IR och informationschef tel 08-601 38 03 e-post: Stig-Arne Larsson, Styrelseordförande tel 070 513 32 00 e-post: För mer information om Generic se www.generic.se

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 170 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF