Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Moderbolaget förvärvar successivt minoritetens andel i Generic Mobile

13:16 / 5 June 2009 Generic Press release

Generic Sweden AB och minoritetsaktieägarna i dotterbolaget Generic Mobile har träffat ett förlikningsavtal avseende tvångsinlösen av samtliga utestående minoritetsaktier. Överenskommelsen innebär att Generic Sweden AB under perioden juni 2009 till september 2010 successivt förvärvar minoritetens aktier (motsvarande 8% av totala antalet aktier) för 9.0 MSEK, varav minst 3,375 MSEK under 2009.

Minoriteten i Generic Mobile påkallade tvångsinlösen av minoritetsaktierna den 30 jan 2008. Parterna har varit ense om att Moderbolaget har en rätt och en skyldighet att lösa in Minoritetsaktierna, men varit oense om det lösenbelopp som skulle tillämpas. Generics styrelse har gjort en samlad bedömning som innebär att överenskommen förlikning är till bolagets och aktieägarnas bästa jämfört med att fullfölja skiljeförfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Jansson, VD och koncernchef, e-post: Tel 08-601 38 00  Stig-Arne Larsson, Styrelseordförande, e-post: Tel 070-513 32 00

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 150 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB.

Show as PDF