Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Personalneddragningar inom Generic-koncernen

10:48 / 27 January 2010 Generic Press release

Generic varslar idag sammanlagt 20 anställda i Nacka om uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsägningarna berör de anställda i moderbolaget Generic Sweden AB och i dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden AB.

Generic-koncernen har, som tidigare redovisats, lönsamhetsproblem inom delar av konsultrörelsen och har för höga strukturkostnader, främst i moderbolaget. Ett effektiviseringsarbete har inletts.

Moderbolaget i koncernen, Generic Sweden AB (publ), varslar de tio personer som är anställda vid kontoret i Nacka om uppsägning. Den kompetens som behövs i moderbolaget planeras framöver att huvudsakligen hyras in. Vidare övervägs att på grund av dålig resultatutveckling under en längre period lägga ned verksamheten i dotterbolaget Generic Software Solutions Sweden (tio anställda). Varslen läggs hos Arbetsförmedlingen under dagen. MBL-förhandlingar påkallas och kommer att inledas inom kort.


För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef, e-post: fredrik.svedberg@generic.se, mob: +46 70 316 2680 Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se, mob: +46 70 777 5568

Om Generic: IT- och telekomgruppen Generic Sweden utvecklar, integrerar och levererar system och tjänster för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till bl.a. Försvaret, myndigheter, sjukvården samt industrin. Telekomoperatören Generic Mobile är specialiserad på meddelandetjänster för kritiska miljöer och driver bl. a. meddelandetjänsten Minicall och SMS i fasta nätet. Företaget har även en licens för mobil data- och talkommunikation som möjliggör mobilt bredband med hög dataöverföringshastighet. Generic har cirka 130 anställda och aktien är sedan november 2008 listad på First North, som drivs av NASDAQ OMX, med kortnamnet GENI. Certified Adviser för Generic är Remium AB. Generics pressmeddelanden finns på http://www.generic.se

Show as PDF