Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB: Generic har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk på 22 MSEK.

11:35 / 12 December 2011 Generic Press release

Stockholm 2011-12-12

Generic hjälper Försvarets Materielverk med att förse Sveriges försvar med interoperabla kommunikation- och sensorsystem.

Beställningen som Generic har erhållit omfattar verksamhetsstöd till följande projekt:

 • Verksamhetsstöd till TDL-kontoret
  TDL-kontoret ansvarar för upphandling av interoperabla taktiska datalänkar (främst Länk 16) på FMV.Generic, tillsammans med underleverantörer, kommer att leverera tjänster innefattande delprojektledning, tekniska utredningar, säkerhetsanalyser, teknisk dokumentation och framtagning av systemarkitektur enligt MODAF.
 • Verksamhetsstöd GTRS
  FMV genomför anskaffning av mjukvarustyrd radio benämnd Gemensamt Taktiskt Radiosystem (GTRS). Generic stöttar GTRS-projektet med kravarbete och konfigurationsledning.
 • Verksamhetsstöd Ra1590
  FMV genomför anskaffning av radiosystem Ra1590; handhållen radio för Close Air Support. Generic kommer att ta fram systemdokumentation och stötta FMV i överlämningen av systemet till Försvarsmakten.
 • Verksamhetsstöd Taktiska sensorer
  Taktiska sensorer innefattar sensorer för marksensornät, mörkerstridsutrustning, optronik m.m. Generic kommer att ta fram underlag till projektplanering, tekniska specifikationer och stöd i genomförandet av projekt inom området

Beställningen är på 22 MSEK och leverans skall ske under perioden 1 december 2011 - 31 december 2012.


För mer information vänligen kontakta:

Patrick Sakurai, Affärsansvarig, 070-308 35 11

patrick.sakurai@generic.se

Henrik Gavelli, VD Generics Konsultverksamhet, 08-601 38 00

henrik.gavelli@generic.se

Detta är Generic - Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 150 Mkr och har ca 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se