Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Rapport från årsstämma i Generic Sweden AB 2012

11:17 / 9 May 2012 Generic Press release

   Generic Sweden AB har per den 8 maj 2012 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med valberedningens respektive styrelsens förslag. Stämman leddes av advokat Erik Gabrielsson och i det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll;

   -       årsredovisningen för 2011 fastställdes,

   -       styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011,

   -       styrelsens ordförande beviljades ett arvode om 150.000 kr samt övriga styrelseledamöter i bolaget ej anställda ett arvode om 75.000 kr vardera,

   -       för tiden intill dess att årsstämman 2013 hållits utsågs följande personer till styrelseledamöter:

   Hans Krantz, styrelsens ordförande (omval)

   Fredrik Svedberg (omval)

   Peter Ragnarsson (omval)

   Kent-Åke Jönsson (omval)

   Erik Gabrielsson (omval)

   -       till bolagets revisor utsågs Pricewaterhouse Coopers AB med huvudansvarig Magnus Brändström,

   -       det uppdrogs åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2012, sammankalla en valberedning bestående av en representant för var och en av de tre största aktieägarna i bolaget,

   -       styrelsens förslag i kallelsen avseende lämnade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

   I sitt anförande berättade bolagets VD Fredrik Svedberg om en positiv utveckling i bolaget och kommenterade bolagets delårsrapport för första kvartalet 2012.

   Hans Krantz, Styrelsens ordförande

   Fredrik Svedberg, VD & Koncernchef   


Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 134 Mkr under 2011 och har cirka 90 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/generic-sweden-ab/r/rapport-fran-arsstamma-i-generic-sweden-ab-2012,c9257674