Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB     Delårsrapport Jan - Juni 2013

14:00 / 22 August 2013 Generic Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2013

Genera Sweden AB (publ)

Andra kvartalet 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 30,6 MSEK (47,7 MSEK). · Rörelseresultatet uppgick till 1,1 MSEK (1,7 MSEK). · Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,7 MSEK). · Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,14 SEK). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 MSEK (2,0 MSEK).

Januari - juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till 65,7 MSEK (92,2 MSEK). · Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (4,9 MSEK). · Resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (4,8 MSEK). · Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,39 SEK). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 MSEK (7,9 MSEK).


Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 164 Mkr under 2012 och har drygt 70 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. För mer information besök generic.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/generic-sweden-ab--delarsrapport-jan---juni-2013,c9454442

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/660/9454442/152041.pdf

Show as PDF