Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB    Bokslutskommuniké 2016

08:00 / 17 February 2017 Generic Press release

Bokslutskommuniké 2016

Generic Sweden AB (publ)

Fjärde kvartalet 2016 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 26,7 MSEK (29,0 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,2 MSEK (1,9 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,4 MSEK (1,4 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 3,2 MSEK (1,4 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,26 SEK (0,11 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,1 MSEK (-0,4 MSEK).
Januari - december 2016 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 102,7 MSEK (109,6 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (6,8 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,5 MSEK (5,3 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 7,3 MSEK (5,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,59 SEK (0,43 SEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,8 MSEK (7,7 MSEK).
 • Utdelningsförslag 0,30 kr/aktie (0,30 kr/aktie).

 

Denna information är sådan information som Generic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-

missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Detta är Generic Generic Sweden AB bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsätter 100 Mkr och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/