Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generics delårsrapport Jan - Mars 2017

16:00 / 11 May 2017 Generic Press release

delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Generic Sweden AB (publ)

Första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 26,1 MSEK (26,2 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,2 MSEK (1,6 MSEK).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,0 MSEK (1,3 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,11 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (4,5 MSEK).

Notera

Informationen är sådan som Generic Sweden ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.16.00 den 11 maj 2017. 

Detta   är Generic Generic Sweden AB bedriver konsult- och   telekomverksamhet
med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det   ställs krav på
extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten   tillhandahåller tjänster
och lösningar för lednings- och kommunikationssystem   till försvaret,
myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en   specialiserad
teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder   meddelandetjänster
för kritiska situationer under varumärkena Minicall och   Messit. Gruppen
omsatte 103 Mkr under 2016 och har c:a 60 anställda. Aktien   handlas på
NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic   AB är
bolagets Certified Adviser.Ytterligare information om bolaget finns   på
www.generic.se

Generic Sweden AB (publ) bedriver konsult- och telekomverksamhet med fokus på kritisk kommunikation inom områden där det ställs krav på extremt hög tillförlitlighet. Konsultverksamheten tillhandahåller tjänster och lösningar för lednings- och kommunikationssystem till försvaret, myndigheter och industrin. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör, som driver ett eget radionät och erbjuder meddelandetjänster för kritiska situationer under varumärkena Minicall och Messit. Gruppen omsatte 103 Mkr under 2016 och har 60 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North Premier med kortnamnet GENI. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/