Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB    Kvartalsrapport   Jan - Sep 2018

17:00 / 15 November 2018 Generic Press release

Tredje kvartalet 2018 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen stiger till 14,1 MSEK (12,2 MSEK).
 • Rörelseresultatet ökar till 2,7 MSEK (1,3 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,2 MSEK (1,2 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet är 0 MSEK (-1,9 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 2,2 MSEK (-0,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,05 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 MSEK (2,0 MSEK).
Januari - september 2018 (jämfört med samma period föregående år)
 • Nettoomsättningen uppgick till 43,4 MSEK (37,5 MSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,2 MSEK (2,2 MSEK).
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (1,9 MSEK).
 • Resultat från avvecklad konsultverksamhet är -0,3 MSEK (-10,7 MSEK).
 • Periodens totalresultat uppgick till 4,7 MSEK (-8,8 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,38 SEK (-0,71 SEK).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,1 MSEK (1,9 MSEK).

 

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 17.00 den 15 november 2018.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/