Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Ny VD i Generic Sweden AB

08:00 / 14 February 2018 Generic Press release

Jonas Jegerborn utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB

Jonas Jegerborn (f.1972) utses till ny VD för Generic Sweden AB och för det helägda dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB.

Jonas Jegerborn är civilekonom och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranschen. Företrädesvis från Telenor-koncernen, senast som CEO för Bredbandsbolaget.

Jonas Jegerborn tillträder sin befattning den 5 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se;mobil: +46 70 777 5568 

Jonas Jegerborn, tillträdande VD och koncernchef, e-post: jonas@jegerborn.com;mobil + 46 72 449 04 88

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/