Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Generic

Generic

Generic Sweden AB  Årsredovisning 2017

15:15 / 27 April 2018 Generic Press release

Årsredovisningen 2017 för Generic Sweden AB bifogas denna pressrelease och finns även tillgänglig på hemsidan www.generic.se

Denna information är sådan som Generic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april kl 15.30.

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/